KAIKKIA SUOMEN GOLFKENTTIÄ KOSKEVAT PAIKALLISSÄÄNNÖT POISTETTU

Suomen Golfliiton Sääntö- ja tasoitustoimikunta on tehnyt päätöksen poistaa käytöstä kaikkia Suomen golfkenttiä koskeneet paikallissäännöt.

Nämä neljä automaattisesti voimassa ollutta paikallissääntöähän ovat: Irtokivet hiekkaesteissä, Mittamerkit kentällä, Sähköjohtoihin osuneet lyönnit sekä Kiinteät haitat viheriön läheisyydessä. Kyseiset paikallissäännöt eivät ole enää automaattisesti voimassa Suomessa 30.4.2016 alkaen, ellei kenttä niitä sisällytä omiin paikallissääntöihin.

Paikallissääntöjen mallit löytyvät uuden sääntökirjan lopussa olevasta liitteestä.
Näiden kaikkia Suomen golfkenttiä koskevien paikallissääntöjen poistamisen syynä olivat tarpeettomuus sekä heikko tiedottaminen pelaajille näistä ”yleisistä” paikallissäännöistä.

Suurella osalla kentistä on ajan myötä saatu siirrettyä sähköjohdot pois pelilinjoilta haittaamasta pelaamista. Myös useiden kenttien hiekkaesteiden hiekan laatu on nykyään täysin kivetöntä ja tuo paikallissääntö siksi on usein tarpeeton.

Samoin erilaisilla mittamerkeillä (100m, 150 m jne.) on omat maahan asennetut jalustansa, jolloin ne on helppo ottaa pois ja laittaa takaisin paikoilleen.

Tällaisten merkkien kiinteäksi haitaksi määrittäminen johtaa vain turhiin rangaistuslyönteihin, kun pelaaja siirtää helposti liikuteltavaa mittamerkkiä, jota ei paikallissäännön nojalla saisi siirtää.

Vastaavasti joillakin kentillä on omissa paikallissäännöissä kyllä lueteltu nuo neljä paikallissääntöä ja todettu niiden olevan voimassa, mutta sen enempää niiden sisällöstä ei ole mainittu. Niinpä erityisesti lajin pariin tulevilla on ollut vaikea omaksua näitä kaikkien kenttien paikallissääntöjä.

Jatkossa jokaisen golfkentän vastuulla on itse laatia omat paikallissäännöt, joihin voi sisällyttää vaikka kaikki nuo aiemmin voimassa olleet paikallissäännöt, jos golfkenttä kokee sen tarpeelliseksi.

Kuitenkin jatkossa paikallissääntö, joka velvoittaa uusimaan lyönnin, kun pallo osuu ilmassa kulkevaan sähköjohtoon, sähkötolppaan tai sähkötolpan tukivaijeriin, sallii pelaajan uusia lyöntinsä rangaistuksetta ainoastaan silloin, kun pallo osuu sähköjohtoon.
Jos tämä paikallissääntö halutaan laajentaa koskemaan myös pallon osumista sähkötolppaan tai harusvaijeriin,on kentän anottava lupa tällaisen paikallissäännön käyttöön Suomen Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunnalta.

Golfliiton kilpailujen paikallissääntöihin (SGL Hard Card) tullaan ottamaan mukaan kaksi edellä mainituista paikallissäännöistä (Irtokivet hiekkaesteissä ja Kiinteät haitat viheriön läheisyydessä) ja ne ovat voimassa Golfliiton kilpailuissa riippumatta siitä millaiset paikallissäännöt kentällä normaalisti on.

Ja lopuksi:

Imatran Golf tulee hakemaan lupaa jatkaa aiemmin käytössä olleilla paikallissäännöillämme. Asiasta tiedotetaan, kun varmistus hakemuksemme läpimenosta vahvistetaan. Uusia tuloskortteja ei paineta ennen tietoa päätöksestä.

Uudet (v.2016) säännöt alla olevasta linkistä:

http://golf.fi/…/4/2016/03/Rules2016_Fin_Final_ver040316.pdf

 

Imatran Golf