Imatran Golf ry:n hallitus ehdottaa seuran syyskokouksessa 29.11. päätettäväksi, seuraavat muutokset seuran sääntöihin.

Imatran Golf ry

Sääntömuutosehdotus:

Vain muutettavat kohdat mainittu. Voimassa olevat säännöt löytyvät kotisivuilta.

4 § … voi hallitus erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätöksen tekee hallitus päätösvaltaisessa kokouksessaan. Muuten pykälä ennallaan.

5 § Liittymismaksut

Syyskokous voi päättää, että yhdistykseen liittymisestä peritään erillinen liittymismaksu.

Entinen kumoutuu kokonaan.

6 § Viimeinen momentti, joka koskee viivästysmaksua poistetaan.

7 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen syyskokouksen valitsemat 6-10 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kapteenit.

Toinen momentti, joka koskee Imatran Golf oy:n hallituksessa olevien valintaa jätetään pois.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta ja se alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Puolet hallituksesta on vuosittain erovuorossa. Ensimmäistä kertaa hallitusta näiden sääntöjen nojalla valittaessa arvotaan puolelle jäsenistä yhden vuoden erovuoroisuus.

Ei muita muutoksia

8 § Hallituksen toiminta

3. mom. Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan jäsenille sähköpostilla tai kirjallisesti.

4. mom. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Ei muita muutoksia.

9 § Tilien ja hallinnon tarkastus

… 15.päivään mennessä jätettävä toiminnantarkastajille, joiden…

Yhdistyksellä on kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.

Pykälään vaihdetaan tilintarkastaja- sanan paikalle toiminnantarkastaja.

12 § Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat syyskokouksessa

– päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet

– valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat

Jätetään pois maininta viivästysmaksusta päättämisestä, muuten pykälä ennallaan.

Hallitus

Imatran Golf