Imatran Golfin Paikallissäännöt kaudella 2016: (Voimassa 1.5.2016 lähtien)

Kiinteitä haittoja (sääntö 24-2) ovat:

-Kentällä olevat rakennukset ja väylän 4 tähystystorni

-Kaikki tiet ja hiekkapäällysteiset polut

-Kaivojen kannet, puiden ympärillä olevat puukannet

-Sähkökaapit, sähkötolpat ja niiden harukset

-Väylätunnukset, mainostaulut
150 metrin merkkeinä olevat tuijat ja väylien pinnalla tai pintaan upotetut pituusmerkit

-Väylien 3 ja 7 soittokellot

-Väylillä ja karheikoissa olevat soralla päällystetyt salaojat ja salaojakaivot

-Kukkaistutukset, puut, jotka on merkitty sinisellä nauhalla.

Kymmenennellä avauspaikalla ei lyöntiä saa tarkoituksella suunnata klubirakennuksen yli.

Väylien 3 ja 9 välissä olevat ulkorajamerkit (valkoinen paalu) koskevat väylää 9 ja ovat väylää 3 (musta sivu) pelattaessa kiinteitä haittoja (sääntö 24-2) eikä niitä saa siirtää.

Lyönti, joka osuu kentällä olevaan sähkötolppaan tai sen harukseen, sähkölankaan tai sähkökaappiin, on rangaistuksetta uusittava.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikä peli – reiän menetys; Lyöntipeli – kaksi lyöntiä

Etäisyydenmittalaitteita saa käyttää kilpailuissa tai tasoituskierroksilla.

Väylillä 3 ja 7 olevia soittokelloja on soitettava, kun väylä on vapaa seuraavan ryhmän avaus- tai jatkolyöntejä varten.

Mahdolliset muutokset paikallissääntöihin ja SLOPE -taulukot löytyvät klubin ilmoitustaululta 1. tiin vierestä.

 

Imatran Golf