IMATRAN GOLF RY. TOIMINTAKERTOMUS 2016, JUNIORITOIMIKUNTA

Seuran junioritoiminnan suurimmat panokset vuodelle 2016 kohdistettiin ohjaajien jatkokoulutukseen, lasten päiväkerhotoimintaan, ympärivuotisen toiminnan turvaamiseen ja yhteisöllisyyden sekä toiminnan laadun kehittämiseen. Tärkeässä osassa toiminnan kehittämisessä olivat ohjaajat ja valmentajat, junioritoimikunta sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö, yhteistyökumppanit ja erityisesti seuran jäsenet jotka lahjoittivat tukea seuran junioritoimintaan. Tuen ansiosta talviharjoitteluun oli jokaisella seuran juniorilla mahdollisuus osallistua. Junioritoiminnassa mukana olevat eri ohjaajat saivat yhteensä 184 tuntia ammattimaista golfohjaaja- ja valmentajakoulutusta. Koskaan seuran historiassa ei ole pystytty panostamaan ohjaajien osaamisen ja samalla toiminnan laadun kehittämiseen näin paljoa.

Keväällä seura valittiin pilottihankkeeseen, jonka tarkoituksena oli kehittää junioreiden aloittelijan polkua. Aloittelijan polulla tarkoitetaan tarkkaa suunnitelmaa 1) kuinka uusia harrastajia saadaan mukaan seuratoimintaan, 2) kehittävästä ja mielekkäästä toiminnasta, joka pitää lapset ja nuoret lajin parissa ja 3) uusien ohjaajien rekrytoimisesta.

Ympärivuotinen toiminta pitää lapset paremmin toiminnassa mukana. Talvella harjoittelu ei onnistu golfkentällä, vaan toiminta on siirrettävä sisätiloihin. Seuralla ei ole omia tiloja talviharjoittelua varten, joten talvitreenien kustannukset ovat kesäaikaa suuremmat. Harrasteryhmien talvikausimaksu oli 40 euroa. Ilman ulkopuolista tukea seura olisi joutunut jättämään viisi harjoituskertaa pois talvikaudelta tai vastaavasti nostaa talvikausimaksua aikuisjäsenten tasolle. Kun lasketaan mukaan kaikkien lasten ohjattu liikkuminen yhteensä, tämä olisi tarkoittanut 163 tuntia vähemmän liikkumista koko porukalle. Imatran kaupungilta saatiin talviharjoittelua varten toiminta-avustusta 500 euroa.

Huhti-toukokuussa Imatralla toteutettiin ensimäistä kertaa golfpäiväkerhotoimintaa. Kerho oli tarkoitettu 3.-4-luokan oppilaille. Kerhoja järjestettiin kaksi kappaletta, toinen Meltolan koululla ja toinen Imatrankosken koululla. Jokainen kerholainen sai oman Imatran Golfin juomapullon. Kerhon tarkoituksena oli viettää pari tuntia mukavaa aikaa yhdessä ja kerho päättyi aina eväiden syömiseen. Lapsille kerrottiin säännöllisen ruokailun ja oikeanlaisen välipalojen tärkeydestä. Ohjaajana oli entinen ammattigolfari Sohvi Aitala. Kerhossa oli lapsia eri luokilta, joka edesauttoi sosiaalisten taitojen kehittymistä ja lisäsi myös yhdessä tekemistä. Punaiset posket ja nauru olivat parasta palautetta.

Kesäkuussa 2016 alkoi seuran perinteinen golfkoulu uusille lapsille ja nuorille. Vaikka päiväkerhon kautta jäsenhankinta ei sujunut aivan tavoitellusti, niin golfkouluun saatiin 16 osallistujaa. Näistä 14 sai green cardin ja heistä kahdeksan liittyi seuran jäseneksi. Golfkoulu päättyi kesäkisoihin, jossa ojennettiin Rion Olympialaisten hengessä mitalit kaulaan.

Golf on yksilölaji, mutta junioritoimintaa halutaan viedä enemmän joukkuelajien suuntaan. Lions Club Imatra-Tainion tuen ansiosta junioreille hankittiin pelipaidat. Pelipaidat kuvastavat yhteenkuuluvuutta ja yhteisiä pelisääntöjä. Junioreille hankittiin myös juomapullot.

Seuran historiassa palkattiin ensimmäistä kertaa kesätyöntekijöitä. Tämän mahdollisti Etelä-Karjalan Osuuspankin tuki. Kaksi työntekijää työskentelivät kaksi viikkoa kesä-heinäkuussa. Tehtävinä olivat mm. osallistuminen jäsenrekrytointeihin, apuohjaajana toimiminen, treenien suunnittelu ja välineiden huolto.

Kauden alussa kolme junioria kasvoi aikuiseksi täytettyään 21-vuotta. Vaikka jäsenmäärä väheni näin ollen kolmella, seurasta kasvoi kuitenkin kolme golfetiketin omaavaa nuorta aikuista yhteisön jäseneksi.

Golf on koko perheen harrastus. Golfia voi pelata vauvasta vaariin. Imatran Golfissa on 42 golfaavaa perhettä, jossa vähintään yksi aikuinen ja yksi lapsi pelaavat golfia. Perheiden tukemana lapsen harrastus on helpompaa, mukavampaa ja usein harrastus pysyy mukana koko eliniän. Keväällä 2016 järjestettiin jalkapallohallilla urheilullinen perhegolftapahtuma. Imatran Golf haluaa nyt ja jatkossa panostaa erilaisiin perhegolf tapahtumiin.

Seurassa uskotaan, että monipuolinen toiminta pitää lapset ja nuoret mukana seuratoiminnassa. Junioritoimikunnan tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri seurojen välillä ja näin edesauttaa lasten liikunnallista elämäntapaa, oli laji sitten golf, jääkiekko, suunnistus tai pesäpallo. Lappeenrannan Viipurin Golfin kanssa seuralla usean vuoden pituinen yhteistyösuhde. Junioritoiminta on yhdistänyt seuroja ja muodostanut yhteisöllisyyttä kaikenikäisten golfareiden välillä. Keväällä järjestettiin yhteinen ohjaajien koulutustilaisuus ja kesä huipentui perinteiseen Kesäleiriin. Kesäleirin teemana oli Rion Olympialaiset.

Kilpailullista menestystä saatiin sekä tyttöjen, että poikien sarjoissa. Golfliiton idänalueen Aluetourin rankingissä Titta Suikki ja Aleksi Munnukka olivat molemmat omien sarjojensa toisia. Titta Suikki palkittiin kauden päättäjäisissä parhaiten menestyneempänä juniorina. Kauden kehittynein juniori oli Ada-Matilda Montonen.

Junioritoiminta on kasvanut ja kehittynyt. Seura tekee suunnitelmallista työtä lasten ja nuorten hyväksi. Oman seuratoiminnan lisäksi, jokainen suomalainen golfseura tekee työtä suomigolfin eteen. Imatran Golf on hankkeen myötä arvostetumpi toimija omassa yhteisössään, niin Imatralla kuin myös Suomen Golfliitossa. Tästä osoituksena seura on ollut kutsuttuna lasten ja nuorten leireille, golfliiton työryhmiin ja yhteisö on ollut kiinnostava uusille toimijoille. Keväällä 2016 saimme pitkästä aikaan lisää ammattiosaamista golfin opetukseen. PGA Pro Markku Hietanen aloitti toiminnan Imatran golfkentällä. Imatra ei talousalueena ole puoleensavetävä, joten uusien palveluiden saaminen on loistojuttu. Hietanen aloitti keväällä valmentamaan omaa junioriryhmää. Näin olemme saaneet jaettu valmennusvastuuta neljän opettajan kesken.

Imatran Golf